Viktigt att hålla reglerna

Har du koll på vilka regler som gäller vid jakt? Beroende på om det är en björn eller en älg måste du till exempel ha olika sorters gevär, och dessutom så ändras lagen år till år – så det gäller att hålla sig uppdaterad!

Om du vill bli jägare kan det vara bra att ha koll på vilka regler som gäller enligt lagstiftningen, det kan nämligen vara svårt att ta till sig allt man behöver kunna. Som tur är får du inte bli jägare om du inte först utbildar dig och får en jägarexamen – vilken kräver att du har en gedigen förståelse av lagtexten. Tänk också på att det är olagligt att jaga om du inte har en examen, och det finns en hel del exempel på domar inom jakt med fängelse som straff för dem som brutit mot reglerna eller uppträtt oaktsamt med sitt vapen.

”Konstiga jaktregler kan göra jägare kriminella” – läs mer.

Något som kan vara bra att göra om man vill bli jägare är att läsa på vad som gäller. 2012 var det till exempel olagligt att använda ett halvautomatiskt gevär för att jaga björn, men helt okej att använda för att skjuta älg. Detta var dock något som kritiserades hårt och i Sveriges radio höll man ett helt reportage om hur dessa konstiga jaktregler gör jägare till skurkar. Varför det vart så uppmärksammat har att göra med just lagens otydlighet och man ville att denna skulle ses över. Numera har man flertalet gånger sett över jaktlagen och reglerna är visserligen mer tydliga nu än vad de var förut – men fortfarande finns det såklart en hel del frågetecken. Något som exempelvis Naturvårdsverket är i full färd med nu är att se över jakttiderna, om dessa ska ändras eller inte med anledning av vårt ständigt skiftande klimat vilket förskjutit djurens parningsperioder som mycket av jakttiderna kretsar kring för att lämna djuren ostörda.